Producenci
Paczkomaty InPost
Paczkomaty InPost
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) wraz z dniem 25 maja 2018 roku zmianie ulegną europejskie i krajowe standardy ochrony danych osobowych.

Informujemy iż właścicielem, zarządcą i administratorem sklepu internetowego Świat cukiernika jest firma KUMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Bydgoszczy.

Z tego względu KUMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ („Spółka”) podjęła odpowiednie kroki, aby dostosować się do nowych wymogów i zapewnić należytą ochronę Państwa danych osobowych, zgodnie z przepisami RODO. Nasza Spółka dokłada wszelkiej staranności, aby adekwatnie zabezpieczyć Państwa dane osobowe w procesie realizacji umów, jak również przekazywać wszystkim osobom, których dane osobowe przetwarza, wyczerpujące informacje o zakresie i sposobie przetwarzania ich danych.

W związku z powyższym pragniemy poinformować, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KUMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Stanisława Jana Rolbieskiego 11, 85-862 Bydgoszcz, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000840351, NIP: 9532776237

Macie Państwo prawo dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Z tych praw możecie Państwo skorzystać wysyłać wniosek na adres siedziby Spółki lub adres e-mail: sklep@swiatcukiernika.pl Uprawnienie do skorzystania z przysługujących Państwu praw wynika z przepisów prawa i zależeć może od podstawy prawnej przetwarzania Państwa danych.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Spółkę w celach:

  • zawarcia i wykonania umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO), której jest Pani/Pan stroną, zgodnie z procedurami obowiązującymi w Spółce,
  • ewentualnego dochodzenia uprawnień wynikających z umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • wykonywania ciążących na nas obowiązków prawnych, w tym np. wystawiania faktur
  • i dokumentów księgowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  • marketingu bezpośredniego,
  • tworzenia analiz, zestawień i statystyk na potrzeby wewnętrzne Spółki,
  • weryfikacji wiarygodności płatniczej.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres obowiązywania umowy, a po jej rozwiązaniu lub po zakończeniu jej obowiązywania – przez okres przedawnienia roszczeń wobec Spółki lub kontrahenta.

Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych są: instytucje publiczne uprawnione do odbioru i przetwarzania Państwa danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo ze Spółką; inne podmioty przetwarzające dane

w imieniu administratora, a także pracownicy i współpracownicy Spółki lub tych podmiotów –

w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania tych danych.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy.

W celu ułatwienia kontaktów handlowych możemy poprosić Państwa o przekazanie nam dodatkowych Państwa danych osobowych.

Możemy poprosić Państwa o wyrażenie zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w jasno i konkretnie określonym celu, innym niż wykonanie i realizacja umowy, której Państwo jesteście stroną. Udzieloną nam zgodę możecie Państwo w każdej chwili wycofać. Jednakże wycofanie to nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych przed cofnięciem zgody.

Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych poza obszar EOG (czyli Europejskiego Obszaru Gospodarcze, obejmującego Państwa Członkowskie Unii Europejskiej, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

Obecnie nie dokonujemy automatycznego podejmowania decyzji mających istotny skutek dla Państwa.

Aby uzyskać więcej informacji na temat przysługujących Państwu prawach oraz o sposobach ich realizacji, lub w razie jakichkolwiek innych pytań lub żądań, prosimy o kontakt listowny na podany adres Spółki lub e-mailowy (sklep@swiatcukiernika.pl).

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium